Поиск работы на robota.uaukraine

Тренер з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами (Explosive ordnance risk education trainer)

36 840 ₴  
Handicap International
2 дня назад
29 марта 2023
Полтава
В офисе/на месте
Полная занятость

ТРЕНЕР З НАВЧАННЯ РИЗИКАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ (Explosive ordnance risk education trainer)

КРАЇНА: Україна 

Місцезнаходження: Полтава (Poltava)

ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ: Керівнику групи з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами

Handicap International має чітку інституційну політику щодо «Захисту дітей», «Боротьби з шахрайством, хабарництвом і корупцією», «Інвалідності, статі та віку» та «Захисту бенефіціарів від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та домагань». Тому вона є обов’язковою для всіх співробітників та передбачає зобов’язання поважати, підтримувати та просувати цю політику, а також підписати Кодекс поведінки HI.

ГОЛОВНА ЗАДАЧА

Навчання ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту у тимчасових і колективних центрах (центри та/або установи для переселенців) для внутрішньо переміщенних осіб (ВПО) і потенційних бенефіціарів з метою зниження ризику отримання ушкоджень і травм від вибухонебезпечних предметів, шляхом підвищення рівня освіченості та обізнаності жінок, дівчат, хлопців і чоловіків, відповідно до їхньої вразливості, ролей і потреб, а також сприяння зміні поведінки.
 Навчання та проведення інструктажів про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту колективів гуманітарних неурядових організацій, служб з надання екстренної допомоги та волонтерів.

ЗАДАЧІ

Задача 1. Навчання ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту:

 1. Проводить адаптовані заняття з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту для чоловіків, хлопців, жінок, дітей, внутрішньо переміщенних осіб (ВПО), осіб, які повернулися на місце постійного проживання та місцевих громад.
 2. Проводить попередні та підсумкові тестування бенефіціарів (осіб, яких інформують).
 3. Збирає дані про заняття  з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту, включаючи, але не обмежуючи, кількість жінок, дівчат, хлопців і чоловіків, кількість занять, результати до та після тестування.

Задача 2. Підтримка зв’язку з гуманітарними неурядовими організаціями, службами першої допомоги та волонтерами для проведення інструктажів з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту:  

 1. Допомагає керівнику проєкту з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами та керівнику групи з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, підтримувати зв’язок із гуманітарними організаціями, включаючи служби наданя першої допомоги та волонтерів для проведення брифінгів/сесій/трененгів з навчання ризикам, пов’язані з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту.
 2. Проводить брифінги/тренінги/сесії з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту для гуманітарних організацій, у тому числі включаючи служби наданя першої допомоги та волонтерів.
 3. Збирає дані про інструктажі з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту, включаючи, але не обмежуючи, кількість чоловіків і жінок-учасників і кількість занять.

Задача 3. Проведення «тренінгів для тренерів» щодо навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту визначеним координаторам:

 1. Проводить «тренінги для тренерів» для координаторів щодо навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту.
 2. Збирає дані про «тренінги для тренерів» для координаторів щодо навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами та підготовки до збройного конфлікту й захисту, включаючи, але не обмежуючи, кількість чоловіків і жінок, кількість занять.

Задача 4. Участь у розвитку програми:

 1. Бере участь у відповідних зборах Програми (загальні збори учасників програми, загальні збори на місцях, збори групи з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами). 
 2. Сприяє розвитку проєктів, пов’язаних з навчанням ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту.

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Відповідність інституційним політикам: Політика захисту дітей, Політика захисту від експлуатації та сексуальних домагань, Політика боротьби з шахрайством і корупцією, Політика щодо інвалідності, статі та віку та Кодекс поведінки;
 • Дотримання правил внутрішнього розпорядку;
 • Дотримання правил безпеки, визначених у Плані безпеки. Загальна безпека пов'язана з поведінкою кожної окремої людини. Поведінка кожної окремої людини впливає на безпеку всіх;
 • Надання всієї відповідної інформації про безпеку керівнику проєкту з безпеки та негайне повідомлення про інциденти щодо безпеки, пов’язані з нашою організацією;
 • Належна присутність на роботі  / Пунктуальність;
 • Доступність: тренеру може знадобитися виїжджати за межі свого місця проживання протягом тривалого періоду часу або виконувати діяльність чи завдання у вихідні та святкові дні;
 • Повна конфіденційність щодо функціонування організації та її членів; 

НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ   

Кваліфікація 

 Обов’язково 

 • Ступінь молодшого фахівці/бакалавра в галузі навчання, соціальної роботи, гуманітарної допомоги, розвитку, або схожій сфері.

 Бажано 

 • Освіта у галузі проведення презентацій/тренінгів/ педагогіці дорослих та дітей    

Досвід :

 • Принаймні 1 рік досвіду, в ідеалі робота з постраждалими від конфлікту громадами.
 •  Досвід громадської роботи
 •  Досвід проведення презентацій та тренінгів
 •  Досвід роботи в місцевих/міжнародних неурядових організаціях

Навички:

 • Відмінне знання усної та письмової української та російської мов (рівень С2).
 • Вільне володіння: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

  Бажано 

 • Наявність посвідчення водія (легкових автомобілів).

Особисті якості:

 • Здатність виконувати інструкції та бути членом команди.
 • Вміння слухати та аналізувати.
 • Вміння доносити повідомлення та виступати публічно.
 • Динамічність і гнучкість.
 • Почуття командної роботи.
 • Вміння працювати під тиском.
 • Чуйність до ситуацій людей, які постраждали від конфлікту.
 • Емпатичність.
 • Бути здатним допомагати членам команди у плануванні та перевірці складених планів.
 • Хороша здатність протистояти тиску та справлятися зі стресом.

 EXPLOSIVE ORDNANCE RISK EDUCATION TRAINER 

COUNTRY: Ukraine 

REPORTS TO:  EORE Project Manager 

LOCATION: Poltava

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct. 

GENERAL MISSION 

Explosive Ordnance Risk Education Trainer will cover the response dedicated to Armed Violence Reduction and Humanitarian Mine Action. From an operational basis in Dnipro, HI intends to implement Explosive Ordnance Risk Education (EORE) and Conflict Preparedness and Protection (CPP) at transit and collective centers for displaced and potential returnees. EORE refers to activities which seek to reduce the risk of injury from EO by raising awareness of women, girls, boys and men in accordance with their different vulnerabilities, roles and needs, and promoting behavioral change. Core activities include public information dissemination, education and training. CPP intends to empower individuals to protect themselves against armed conflict. In addition, HI will provide Explosive Ordnance and CPP Safety Briefings for humanitarian actors, including first responders and volunteers. 

MISSIONS / RESPONSIBILITIES 

Mission 1. Leading liaison with local authorities, leaders and other parties to gain HI acceptance and permission to work in specific areas, institutions and structures to deliver EORE and CPP: 

 1. Collects contact details of local authorities, leaders, and other parties in their area of operation.   
 2. Makes contact with relevant individuals to organize EORE/CPP sessions. 
 3. Delivers adapted EORE/CPP sessions to men, women, children, displaced, returnees and local communities as needed to motivate safer behavior towards the threat of EO.  
 4. Conducts pre and post-tests with the local authorities. 
 5. Collects data on EORE/CPP sessions including, but not limited to, number of women, girls, boys and men, number of sessions, pre and post test scores. 

Mission 2. Liaising with humanitarian actors, first responders and volunteers to deliver EORE/CPP Safety Briefings: 

 1.  Assists EORE PM and EORE Officer in liaising with humanitarian actors, including first responders and volunteers to deliver EORE/CPP Safety Briefings. 
 2. Delivers EORE/CPP Safety Briefings to humanitarian actors, including first responders and volunteers. 
 3. Collects data on EORE/CPP Safety Briefings, including, but not limited to, number of men and women participants and number of sessions. 

Mission 3. Delivering Training of Trainers for EORE/CPP focal points: 

 1.  Identifies potential networks, groups and individuals to be trained as EORE/CPP focal points;  
 2. Delivers Training of Trainers to identified EORE/CPP focal points. 
 3. Collects data on Training of Trainers for EORE/CPP focal points including, but not limited to, number of men and women and number of sessions). 

Mission 4. Participate in the life of the Program 

 1. Participates in relevant Program meetings (general program meeting, general site meeting, EORE team meeting) as requested. 
 2. Contributes to the development of projects related to EORE. 

PROFILE SOUGHT 

Qualification(s): 

 Essential 

 • Undergraduate degree in training, social work, humanitarian assistance, development, or similar.

Preferable 

 •  Training in presentation/training/adult andragogy and children pedagogy. 

Experience 

 • At least 1 years’ experience, ideally working with conflict-affected communities.  

 • Experience in community engagement; 
 • Experience in delivering presentations and trainings; 
 • Work experience in local/international NGOs. 

Skills 

 • Ukrainian: C2 (required); 

 • Russian: C2 (required); 

 • Autonomous on the basic functionalities: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Outlook operating system; 

 • English: B2 (preferred); 

 • Sign Language: preferred, not required; 

 • Driver’s license (for ordinary cars) is desirable.  

Personal qualities: 

 • Listening and analytical skills; 

 • Ability to convey a message and speak in public; 

 • Dynamic and flexible; 

 • Sense of teamwork; 

 • Ability to work under pressure; 

 • Sensitive to the situations of conflict-affected people; 

 • Empathetic. 

Handicap International Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Handicap International