Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Керівник групи з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами (Explosive ordnance risk education supervisor)

31 170 ₴  
Handicap International
3 недели назад
05 сентября 2022
Днепр

Керівник групи з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами (Explosive ordnance risk education supervisor)

КРАЇНА: Україна 

ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ: Керівнику проєкту з навчання ризикам, пов’язанм з вибухонебезпечними предметами

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: Дніпро

Handicap International має чітку інституційну політику щодо «Захисту дітей», «Боротьби з шахрайством, хабарництвом і корупцією», «Інвалідності, статі та віку» та «Захисту бенефіціарів від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та домагань». Тому вона є обов’язковою для всіх співробітників та передбачає зобов’язання поважати, підтримувати та просувати цю політику, а також підписати Кодекс поведінки HI.

ГОЛОВНА ЗАДАЧА

Навчання ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту у тимчасових і колективних центрах (центри та/або установи для переселенців) для внутрішньо переміщенних осіб (ВПО) і потенційних бенефіціарів з метою зниження ризику отримання травм та ушкоджень  від вибухонебезпечних предметів шляхом підвищення рівня освіченості та обізнаності жінок, дівчат, хлопців і чоловіків, відповідно до їхньої вразливості, ролей і потреб, а також сприяння зміні поведінки.
 Навчання та проведення інструктажів про ризики, пов'язані з вибухонебезпечнии предметами, та підготовку до збройного конфлікту й захисту колективів гуманітарних неурядових організацій, служб з надання першої допомоги та волонтерів.

ЗАДАЧІ

Задача 1. Комунікація з місцевою владою, лідерами та іншими сторонами, з метою отримання ухвали на діяльність організації НІ та дозвола працювати в певних областях, установах і структурах з метою навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту:

 1. Збирає контактні дані місцевих органів влади, лідерів та інших відповідальних осіб у своїй сфері діяльності.
 2. Встановлює контакти з відповідними особами для організації занять/сесій/тренінгів  з навчання  ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту.

Задача 2. Навчання ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту:

 1. Проводить адаптовані сесії з навчання  ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та  підготовки до збройного конфлікту й захисту для чоловіків, хлопців,  жінок, дітей, внутрішньо переміщенних осіб (ВПО),  осіб, які повернулися на місце постійного проживання, та  місцевих громад.
 2. Проводить попередні та підсумкові тестування бенефіціарів (осіб, яких інформуютьта навчають).
 3.  Збирає дані про сесії  з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними              предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту, включаючи, але не обмежуючи,            кількість жінок, дівчат, хлопців і чоловіків, кількість занять, результати до та після тестування.

Задача 3. Підтримка зв’язку з гуманітарними організаціями, службами першої допомоги та волонтерами для проведення інструктажів з  навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту :  

 1.  Допомагає керівнику проєкту з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, підтримувати зв’язок із гуманітарними організаціями, включаючи служби наданя першої допомоги та волонтерів для проведення  брифінгів/трененгів/сесій з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту.
 2.  Проводить брифінги/тренінги/сесії з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними  предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту для гуманітарних організацій, у тому числі включаючи служби наданя першої допомоги та волонтерів.
 3. Збирає дані про інструктажі з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту, включаючи, але не обмежуючи, кількість чоловіків і жінок-учасників, кількість занять.

Задача 4. Проведення «тренінгів для тренерів» для координаторів щодо навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту:

 1. Визначає потенційну мережу, групу, або індивідуальних осіб для участі в тренінгу для координаторів з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту
 2. Проводить «тренінги для тренерів» для координаторів щодо навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту.
 3. Збирає дані про «тренінги для тренерів» для координаторів щодо навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами та підготовки до збройного конфлікту й захисту, включаючи, але не обмежуючи, кількість чоловіків і жінок, кількість занять.

Задача 5. Забезпечення загальної якості сесій/трененгів/інструктажів з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту: 

 1. Визначає та повідомляє керівнику проєкту області вдосконалення на всіх сесіях з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту. 
 2. Надає рекомендації щодо вдосконалення діяльності з навчання ризикам, пов’язаним з  вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту.
 3. Забезпечує адаптацію сесій/трененгів з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними      предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту до потреб цільового населення та при необхідності надає рекомендації керівнику проєкту з навчання ризикам, пов’язаним з      вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту.

Задача 6. Перевірка якості навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту, та інших відповідних даних для подання у внутрішні та зовнішні бази даних і звіти:

 1. Збирає або перевіряє якість даних з сесій з навчаня ризикам, пов’язаним з     вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту, навчання тренерів та  інструктажів з техніки безпеки. 
 2.  Подає всі необхідні дані у внутрішні та зовнішні бази даних, за запитом.
 3.  За підтримки співробітника з управління базою даних / інформацією забезпечує повноту та якість даних з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту.
 4.  За запитом вносить дані у необхідні звіти з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту.

Задача 7. Моніторинг агентів з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфліктіу й захисту: 

 1.  Забезпечує щоденний моніторинг агентів з навчання ризикам, пов’язаним з               вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту в межах своєї зони відповідальності.
 2.  За потреби делегує завдання агентам з навчання ризикам, пов’язаним з               вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту.
 3.  Надає організаційну підтримку агентам з навчання ризикам, пов’язаним з    вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту. 

Задача 8. Участь у розвитку програми:

 1. Бере участь у відповідних зборах Програми (загальні збори учасників програми, загальні збори на місцях, збори групи з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами). 
 2. Сприяє розвитку проєктів, пов’язаних з навчанням ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та підготовки до збройного конфлікту й захисту.

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Відповідність інституційним політикам: Політика захисту дітей, Політика захисту від експлуатації та сексуальних домагань, Політика боротьби з шахрайством і корупцією, Політика щодо інвалідності, статі та віку та Кодекс поведінки;
 • Дотримання правил внутрішнього розпорядку;
 • Дотримання правил безпеки, визначених у Плані безпеки. Загальна безпека пов'язана з поведінкою кожної окремої людини. Поведінка кожної окремої людини впливає на безпеку всіх;
 • Надання всієї відповідної інформації про безпеку керівнику проєкту з безпеки та негайне повідомлення про інциденти щодо безпеки, пов’язані з нашою організацією;
 • Належна присутність на роботі  / Пунктуальність;
 • Доступність: керівнику групи може знадобитися виїжджати за межі свого місця проживання протягом тривалого періоду часу або виконувати діяльність чи завдання у вихідні та святкові дні;
 • Повна конфіденційність щодо функціонування організації та її членів.
 • Задачі та обов’язки працівника, описані в цій посаді, не є вичерпними та можуть змінюватися відповідно до потреб проекту.

НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ   

Кваліфікація 

Обов’язково

 • Ступінь молодшого спеціаліста/бакалавра в галузі навчання, соціальної роботи, гуманітарної допомоги, розвитку, або інішій сфері.

Бажано

 • Диплом магістра у відповідній галузі  
 • Начання в сфері проведення презентацій/тренінгів/педагогіці для дорослих та дитячій педагогіці   


Досвід:

 • Принаймні 2 роки досвіду, в ідеалі робота з постраждалими від конфлікту громадами.
 • Досвід в залученні громадян
 • Досвід проведення презентацій та тренінгів
 • Досвід роботи в місцевих/міжнародних неурядових організаціях

Навички:

 • Відмінне знання усної та письмової української та російської мов (рівень С2).
 • Вільне володіння: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Бажано:

 • Володіння мовою жестів.
 • Наявність посвідчення водія (легкових автомобілів).

Особисті якості:

 • Здатність виконувати та надавати інструкції, бути лідером команди.
 • Вміння слухати та аналізувати.
 • Вміння доносити повідомлення та виступати публічно.
 • Динамічність і гнучкість.
 • Почуття командної роботи.
 • Вміння працювати під тиском.
 • Чуйність до ситуацій людей, які постраждали від конфлікту.
 • Емпатичність
 • Лідерство.
 • Бути здатним допомагати членам команди у плануванні та перевірці складених планів.
 • Хороша здатність протистояти тиску та справлятися зі стресом.


 EXPLOSIVE ORDNANCE RISK EDUCATION SUPERVISOR 

COUNTRY: Ukraine 

REPORTS TO:  EORE Project Manager 

LOCATION: Dnipro

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct. 

GENERAL MISSION 

Explosive Ordnance Risk Education Supervisor will cover the response dedicated to Armed Violence Reduction and Humanitarian Mine Action. From an operational basis in Chernivtsi, HI intends to implement Explosive Ordnance Risk Education (EORE) and Conflict Preparedness and Protection (CPP) at transit and collective centers for displaced and potential returnees. EORE refers to activities that seek to reduce the risk of injury from EO by raising awareness of women, girls, boys and men in accordance with their different vulnerabilities, roles and needs, and promoting behavioral change. Core activities include public information dissemination, education and training. CPP intends to empower individuals to protect themselves against armed conflict. In addition, HI will provide Explosive Ordnance and CPP Safety Briefings for humanitarian actors, including first responders and volunteers. 

MISSIONS / RESPONSIBILITIES 

Mission 1. Leading liaison with local authorities, leaders and other parties to gain HI acceptance and permission to work in specific areas, institutions and structures to deliver EORE and CPP: 

 1. Collects contact details of local authorities, leaders, and other parties in their area of operation.   
 2. Makes contact with relevant individuals to organize EORE/CPP sessions.   
 3. Delivers adapted EORE/CPP sessions to men, women, children, displaced, returnees and local communities as needed to motivate safer behavior towards the threat of EO.  
 4. Conducts pre and post tests with the local authorities. 
 5. Collects data on EORE/CPP sessions including, but not limited to, number of women, girls, boys and men, number of sessions, pre and post test scores. 

Mission 2. Liaising with humanitarian actors, first responders and volunteers to deliver EORE/CPP Safety Briefings: 

 1. Liaises with humanitarian actors, including first responders and volunteers to deliver EORE/CPP Safety Briefings. 
 2. Delivers EORE/CPP Safety Briefings to humanitarian actors, including first responders and volunteers. 
 3. Collects data on EORE/CPP Safety Briefings, including, but not limited to, number of men and women participants and number of sessions. 

Mission 3. Delivering Training of Trainers for EORE/CPP focal points: 

 1. Identifies potential networks, groups and individuals to be trained as EORE/CPP focal points.  
 2. Delivers Training of Trainers to identified EORE/CPP focal points.  
 3. Collects data on Training of Trainers for EORE/CPP focal points including, but not limited to, number of men and women and number of sessions). 

Mission 4. Ensuring the overall quality of the EORE/CPP sessions, Training of Trainers and Safety Briefings:  

 1. Identifies and flag to the Project Manager areas of improvement in all EORE/CPP sessions, Training of Trainers and Safety Briefings conducted in their area of responsibility.  
 2. Provides recommendations to improve EORE/CPP activities under area of responsibility. 
 3. Ensures that EORE/CPP is adapted to the needs of the target population and provide recommendations when needed to the EORE PM. 

Mission 5. Quality checking EORE and other relevant data for submission to internal and external databases and reports: 

 1. Collects or quality check data from EORE sessions, Training of Trainers and Safety briefings.  
 2. Submits all necessary data to internal and external databases on request. 
 3. With support from the database/Information Management Officer, ensures the completeness and quality of EORE data.  
 4. When requested, contributes to necessary EORE reports. 

Mission 6. Monitoring EORE Agents in the delivery of EORE activities: 

 1. Provides daily monitoring of EORE Agents under their area of responsibility.  
 2. Delegates tasks to EORE Agents as needed. 
 3. Provides organizational support to EORE Agents. 

Mission 7. Participating in the life of the Program: 

 1. Observes and note relevant trends for EORE in area of responsibility (displacement patterns, emerging networks) and report findings to EORE PM.  
 2. Acts as focal point for EORE in area of responsibility and take minutes for EORE PM. 
 3. Participates in relevant Program meetings (general program meeting, general site meeting, EORE team meeting) as requested.  
 4. Contributes to the development of projects related to EORE.

PROFILE SOUGHT 

Qualification(s): 

 Essential 

 • Undergraduate degree in training, social work, humanitarian assistance, development, or similar.

Preferable 

 • A Master’s degree in the same field is desirable; 
 • Training in presentation/training/adult and children pedagogy. 

Experience  

 • At least 2 years’ experience, ideally working with conflict-affected communities; 

 • Experience in community engagement.

Preferable 

 • Experience in delivering presentations and trainings; 
 • Work experience in local/international NGOs. 

Skills: 

 • Ukrainian: C2 (required); 

 • Russian: C2 (required); 

 • Autonomous on the basic functionalities: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Outlook operating system; 

 • Driver’s license (for ordinary cars) is required. 

 • English: B2 (preferred); 

 • Sign Language: preferred, not required. 

Personal qualities: 

 • Listening and analytical skills; 

 • Ability to convey a message and speak in public; 

 • Dynamic and flexible; 

 • Sense of teamwork; 

 • Ability to work under pressure; 

 • Sensitive to the situations of conflict-affected people; 

 • Empathetic; 

 • Leadership. 

Похожие вакансии по профессиям: