Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Заступник координатора з питань забезпечення житла, води, засобів санітарії та гігієни / WASH-Shelter Program Deputy Coordinator

93 000 ₴   Gross salary: 2380 EUR
SOLIDARITES INTERNATIONAL
2 месяца назад
27 марта 2023
Киевул. Олеся Гончара, 57Б

Міжнародна Солідарність (Solidarites International) - французька неурядова гуманітарна організація, яка надає допомогу населенню, постраждалому від конфліктів та насильства, епідемій, природних чи кліматичних катастроф та економічної кризи. Наші гуманітарні команди прагнуть допомагати людям, чиє життя, здоров’я та безпека знаходяться під загрозою, задовольняючи їхні основні потреби: їжа, вода, притулок та гігієна. З лютого 2022 року Міжнародна Солідарність розпочала підтримку населення України, яке постраждало від конфлікту, нав’язаного Російською Федерацією. Ми відкрили регіональні офіси у Львові, Дніпрі та Одесі, розширюючи підтримку по всій країні в місцях найбільшої потреби, безпосередньо або через місцевих партнерів.   

Заступник координатора програм водопостачання, санітарії та гігієни (WASH) і житла (SHL) підтримує місії SI в Україні та Молдові для досягнення загальних операційних результатів, зосереджуючись на конкретних цілях сектора WASH та житла.

До обов’язків входить:  

 • Відстеження прогресу та оцінка потреб офісів на місцях, надання вказівок і підтримки персоналу програм WASH і SHL, визначення потреб партнерів і бенефіціарів SI та оцінка впливу допомоги, наданої цільовим групам населення.
 • Розвиток партнерства щодо впровадження з українськими та міжнародними агенціями, підтримка та моніторинг їхньої роботи, а також забезпечення хороших відносин
 • Допомога Координатору в зборі необхідної інформації та підготовці звітів про хід і ситуацію, технічної оцінки потреб та іншої пов'язаної проектної документації та аналізу
 • Разом з координатором брати участь у зовнішніх зустрічах або координації, представляючи Solidarites International у кластерах WASH та житла, а також у технічних робочих групах для відповідних проектів.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ: 

 • Вища освіта у сфері бізнесу, міжнародній торгівлі,міжнародних відносинах, управлінні  чи технічна сфера, така як цивільна інженерія, гідрологія, геологія, екологія 
 • Навички управління проектами - будуть значною перевагою
 • Вільне володіння українською,  англійською на рівні upper-intermediate. Знання румунської, молдовської  чи російської  вітаються
 • Вільне володіння офісним пакетом Microsoft, MS Excel
 • Досвід управління персоналом і лідерства 
 • Добре розвинені комунікативні навички для внутрішнього та зовнішнього охоплення та впливу, включаючи соціальні платформи
 • Сильні аналітичні здібності, здатність працювати самостійно та добра організованість
 • Знання платформ соціальних медіа та вміння організації комунікаційна через них
 • Досвід роботи в секторі громадянського суспільства, включно з гуманітарними принципами, буде значною перевагою.

УМОВИ ПРАЦІ

 • Ця посада базується в Києві: 50% - робота в офісі, 50% на виїзді по базовим станціям: Львів, Дніпро, Одеса, Харків, Миколаїв, Умань.
 • Контракт: Трудовий договір (згідно українського законодавства) 
 • Вид працевлаштування: повна зайнятість
 • Оплата: 2380 EUR gross (виплачується в гривнях, згідно з  обмінним курсом Національного банку України (НБУ)). 


Будь ласка, надішліть резюме англійською мовою.

Кінцевий термін подання заявок: 15 березня 2023.


Solidarites International залишає за собою право продовжити кінцевий термін подачі заявки, якщо вважатиме за необхідне.

______________________________________________________________________________________________

Solidarites International (SI) is a French non-governmental organization that provides assistance to the population affected by conflicts and violence, epidemics, natural or climatic disasters and economic collapse. Our humanitarian teams strive to help people whose lives, health and safety are at risk by meeting their most basic needs: food, water, shelter and hygiene. Since February 2022, Solidarites International has started supporting the Ukrainian population affected by the conflict imposed by the Russian Federation. We have established regional offices in Lviv, Dnipro and Odesa, extending support throughout the country in the places of greatest need, directly or through local partners. 

The Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) and Shelter (SHL) Programme Deputy Coordinator supports SI’s missions in Ukraine (and Moldova?) to achieve their overall operational results, with a focus on specific WASH and Shelter sector goals. 

 Key responsibilities:

 • Project management and leadership: Tracking progress and assessing field office needs, providing guidance and support to WASH and SHL programme staff, identifying SI partner and beneficiary needs, and assessing the impacts of assistance provided to target populations.
 • Partnerships: developing implementation partnerships with Ukrainian and international agencies, supporting and monitoring their work, and ensuring good relations.
 • Preparation of project-related documents: Support the Coordinator to gather needed information and to prepare progress and situation reports, technical assessments of needs, and other related project documentation and analysis. 
 • Representation: With the Coordinator, participate in external meetings or coordination, representing Solidarites International in WASH and Shelter clusters as well as in Technical Working Groups for relevant projects. 

 Key skills and qualifications :

 • Higher degree in business (e.g., project management); a technical field such as civil engineering, hydrology, geology, environmental science; or in international trade or relations, governance, or a related field
 • Project management skills are a strong asset
 • Fluent in Ukrainian, and good spoken and written English. Romanian/Moldovian and/or Russian also helpful. 
 • Computer literate and comfortable with major software packages used for programme analysis, communications, and report production
 • Strong analytical skills, able to work independently, and well-organised
 • Experienced working in teams; good people skills. Experience in personnel management and leadership is an advantage.
 • Good communication skills for both internal and external outreach and influencing, including social platforms. 
 • Familiarity with social media platforms and familiarity with preparing organisational communications for same.
 • Knowledge of, and prior experience in the civil society sector, including humanitarian response, would be a strong advantage. 

WORKING CONDITIONS

 • This position is based in Kyiv and works directly with the WASH & SHL Coordinator: 50% office, 50% in field visits - Lviv, Dnipro, Odesa, Kharkiv, Mykolaiv, Uman
 • Contract: Employment contract (according to Ukrainian legislation) 
 • Type of employment: full-time
 • Payment:  2380 EURO gross (paid in UAH based on the National Bank of Ukraine exchange rate). 

Please submit your CV in English.  

 Application closing date:  March 15th, 2023.

 Solidarites International reserves the right to extend the application deadline if deemed necessary.

Deputy HR Coordinator

Похожие вакансии по профессиям: