Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Accountant / Credit Controller / Accounts Receivable

51 000 ₴   $1400
2 месяца назад
08 апреля 2023
Другие страны

The world’s largest and fastest-growing global leader of end-to-end restaurant and hospitality management technology solutions is looking for a remote Accountant (Credit Controller / Accounts Receivable).

The company’s complete software-as-service (SaaS) solution suite including scheduling, time & attendance, applicant tracking, training, inventory management/procurement, HR/benefits, and payroll services now serves customers in 120,000 locations worldwide and is supported by a dedicated, unified team across offices in the US, UK, Bulgaria, China, Australia, and UAE.

Role Overview:

The Credit Controller is responsible for timely collections of funds, resolving customer queries and regular maintenance of customer accounts. This position interacts with internal and external customers to resolve outstanding payments issues as they arise. The position reports to the US Credit Manager.

Main Responsibilities:

 • Assist the senior controllers and ultimately the Global Credit Manager, to ensure cash is collected to terms.
 • Timely and effective collection of all debts
 • Effective management of installment plans where necessary.
 • Maintaining contact with clients to ensure invoices are received and processed and therefore clear for payment.
 • Dealing with customer queries by phone and email
 • Resolving queries both internally and externally around outstanding invoices
 • Reconciliation of customer accounts and reduction of unallocated cash
 • Converting manual payers to auto-pay
 • Other tasks as required by this role

Requirements:

 • Fluent English
 • High proficiency in Excel (VLOOKUP/XLOOKUP & PIVOT)
 • Professional email writing and speaking skills
 • Ability to function independently with a high degree of accuracy and accountability
 • Analytical thinking

Working conditions:

 • Remote job (home office)
 • Working full-time (8 hours a day)
 • Working hours: 13:00 pm to 21:30 pm (Kyiv time)
 • N.B. In your reply, please mention your current city of residence, temporary or constant.

Найбільший у світі та найшвидше зростаючий світовий лідер комплексних технологічних рішень для ресторанного та готельного сектору шукає віддаленого бухгалтера (кредитний контроллінг / дебіторська заборгованність).

Ми пропонуємо повний набір рішень компанії «програмне забезпечення як послуга» (SaaS), що включають в себе послуги планування, обліку робочого часу та відвідуваності, відстеження заявників, навчання, управління запасами/закупівлями, персоналом/пільгами та послуги з нарахування заробітної плати. Ми обслуговуємо клієнтів у 120 000 місцях у всьому світі завдяки єдиній команді в офісах у США, Великобританії, Болгарії, Китаї, Австралії та ОАЕ.

Огляд посади:

Кредитний контролер відповідає за своєчасне стягнення коштів, вирішення запитів клієнтів і регулярне обслуговування рахунків клієнтів. Ця посада взаємодіє з внутрішніми та зовнішніми клієнтами для вирішення непогашених платежів у міру їх виникнення. Посада підпорядковується кредитному менеджеру (США).

Основні обов’язки:

 • Допомагати старшим контролерам, а також головному кредитному менеджеру в стягненні коштів відповідно до умов
 • Своєчасне та ефективне стягнення всіх боргів
 • Ефективне управління планами розстрочки, якщо це необхідно
 • Підтримання контакту з клієнтами для забезпечення отримання та обробки рахунків-фактур та їхньої готовності до оплати
 • Робота із запитами клієнтів по телефону та електронною поштою
 • Переведення платників, що сплачують вручну, на автоплатіж
 • Вирішення внутрішніх і зовнішніх запитів щодо неоплачених рахунків-фактур
 • Звірка рахунків клієнтів та зменшення нерозподілених коштів
 • Інші завдання відповідно до цієї ролі

Вимоги:

 • Вільна англійська
 • Високий рівень володіння Excel (VLOOKUP/XLOOKUP & PIVOT)
 • Професійні навички з ведення письмової та усної комунікації
 • Здатність працювати незалежно з високим ступенем точності та підзвітності
 • Аналітичне мислення

Умови праці:

 • Віддалена робота (домашній офіс)
 • Повний робочий день (8 годин на день)
 • Графік роботи: 13:00 — 21:30 (за київським часом).

N.B. У відповіді вкажіть, будь ласка, місто вашого поточного проживання, тимчасового чи постійного.


Вікторія

Похожие вакансии по профессиям: