Поиск работы на robota.uaukraine
company-link
Удаленная работа

Business Development Manager (accessories of Apple brand (CENTRAL TEAM)

ASBISC Enterprises PLC
6 дней назад
30 мая 2023
Другие страны
Удаленная работа
Полная занятость

ASBIS Group is leading IT distributor in the emerging markets of EMEA, combining a wide range of geographical operations with a broad portfolio of products distributed in the 'one-stop-shop' model, looking for Business Development Manager to join our team to develop sales of accessories of Apple brand.(CENTRAL TEAM)

Key functions:

 • Manage current product lines of Apple accessories: supply, inventory, pricing, margin control, relations;
 • Build sales strategies with local offices (responsibility zone – all company area);
 • Analyze current portfolio and research to determine portfolio gaps, market opportunities and approach.

Qualification and skills:

 • 5+ years’ experience in business development leadership roles within consumer electronics field (accessories' field is an advantage);
 • Experience in interaction with different countries;
 • Experience with different sales channels: telecom, retail and integrators, specialized retail;
 • Excellent English.

We offer:

 • Opportunity to work for a financially strong, fast-growing multinational company
 • Constant interaction with global teams of professionals
 • International career opportunities
 • Access to continuous professional development: training, certification programs, events, and team buildings
 • Competitive salary package and motivation scheme
 • Life events’ gifts, corporate presents and awards, years of service bonuses
 • Special prices for the Company products

Please be informed that in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) No. 2016/679 of 27 April 2016, adopted by the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission, which came enter into force on 25 May 2018, the Company needs your consent for the processing of your personal data for further cooperation.

By responding to the vacancy and sending your CV to the Company (ASBISC Enterprises PLC), registered and operating under the laws of the Republic of Cyprus, registration number HE 75069, registration address: Diamond Court, 43 Kolonakiou street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus (the "Company"), you agree and consent for the Company to process your personal data provided in your CV according to the GDPR rules.

ASBIS Group є провідним ІТ-дистриб’ютором на ринках, що розвиваються, EMEA, що поєднує широкий спектр географічних операцій із широким портфоліо продуктів, що розповсюджуються за моделлю 'one-stop-shop', запрошує  Менеджера з розвитку бізнесу приєднатися до нашої команди для розвитку продажів аксесуарів бренду Apple. (ЦЕНТРАЛЬНА КОМАНДА)

Ключові функції:

• Управління поточними товарними лініями аксесуарів Apple: постачання, запаси, ціноутворення, контроль маржі, відносини

• Будувати стратегії продажів з локальними офісами (зона відповідальності – вся територія компанії)

• Аналіз поточного портфоліо та дослідження, щоб визначити прогалини портфеля, ринкові можливості та підхід

Кваліфікація та навички:

• 5+ років досвіду роботи на керівних посадах з розвитку бізнесу в сфері побутової електроніки (сфера аксесуарів є перевагою)

• Досвід взаємодії з різними країнами

• Досвід роботи з різними каналами продажів: телеком, рітейл та інтегратори, спеціалізований рітейл

• Відмінна англійська

Ми пропонуємо:

• Можливість працювати у фінансово сильній транснаціональній компанії, яка швидко розвивається

• Постійна взаємодія з глобальними командами професіоналів

• Можливості міжнародної кар'єри

• Доступ до безперервного професійного розвитку: тренінги, програми сертифікації, заходи та командоутворення

• Конкурентний пакет заробітної плати та система мотивації

• Корпоративні подарунки та нагороди, бонуси за вислугу років

• Спеціальні ціни на продукцію Компанії

Повідомляємо, що відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR) № 2016/679 від 27 квітня 2016 року, прийнятого Європейським Парламентом, Радою Європейського Союзу та Європейської Комісії, який набув чинності 25 травня, 2018, для подальшої співпраці Компанії потрібна ваша згода на обробку ваших персональних даних.
Відповівши на вакансію та надіславши своє резюме до Компанії (ASBISC Enterprises PLC), зареєстрованої та діючої відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 75069, реєстраційна адреса: Diamond Court, 43 Kolonakiou street, Agios Athanasios, 4103 Limassol , Кіпр («Компанія»), ви погоджуєтесь і даєте згоду на обробку Компанією ваших персональних даних, наданих у вашому резюме, відповідно до правил GDPR.


Петрова Татьяна

vacancy bottom banner

ASBISC Enterprises PLC Проверенная

IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования Сайт компании
ASBISC Enterprises PLC

от 100 до 250  сотрудников

с 2021 года  на рынке