Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Фінансовий менеджер

25 000 — 40 000 ₴   за результатами співбесіди
N'UNIT
3 месяца назад
24 февраля 2023
Одессаул. Грецька

Компанія, що надає послуги у галузі логістики, у зв'язку з розвитком бізнесу запрошує на роботу Фінансового менеджера.

Шукаємо відповідального професіонала, зацікавленого у навчанні та розвитку. Людину, яка любить цифри і вміє ефективно працювати в команді. 

Завдання:

  • Організація фінансових потоків, контроль фінансової діяльності підприємства;
  • Аналіз умов угод, тарифів та взаєморозрахунків, ставок ПДВ, пропозиції щодо покращення умов, використання певної номенклатури в угодах та облікових документах, тощо;
  • Контроль договорів щодо фінансових та інших ризиків;
  • Контроль роботи казначея, постановка фінансової дисципліни;
  • Контроль за виконанням реєстру платежів, вибірковий аудит витрат спільно із закупником;
  • Контроль коректності та повноти рознесення платежів в облікових системах;
  • Складання консолідованого бюджету і звіту про рух грошових коштів (БДДС і ОДДС) за місяць, квартал, рік, з аналізом повноти доходів (спільно з начальником ПЕО) та доцільності витрат;
  • Автоматизація управлінського обліку на базі 1С Експедитор Про;
  • План-факт аналіз надходжень та платежів;
  • Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості;
  • Формування звітів на запит керівництва.

Вимоги:

  • Досвід роботи від 3-х років на аналогічній посаді;
  • Розуміння принципів складання управлінської звітності;
  • Вища освіта (економіка/фінанси/бухоблік та аудит);
  • Знання 1С 8 УТП та володіння MS Office Excel на рівні просунутого користувача (зведені таблиці, складні формули)   обов'язково;
  • Досвід постановки ТЗ та контролю завдань програмістів 1С у проектах з автоматизації управлінського обліку та реєстру платежів обов'язково;
  • Знайомство з 1С Експедитор Про буде плюсом;
  • Активна життєва позиція, вміння досягти найкращого результату для компанії в атмосфері доброзичливості та поваги до інших людей;
  • Ініціативність, самостійність, аналітичний склад розуму, орієнтованість на результат;
  • Навичка оформлення даних та інформації для прийняття рішень. 

Ми пропонуємо:

  • цікаві завдання, участь у процесі автоматизації та систематизації бізнес-процесів компанії;
  • професійне зростання та розвиток;
  • комфортне робоче місце у центрі міста з безперебійним світлом та інтернетом;
  • офіційне працевлаштування;
  • компенсацію мобільного зв'язку;
  • графік роботи пн-пт з 9:00 до 18:00.

Шановний кандидате, перед нашою зустріччю ви пройдете невелике тестове завдання, яке займе у вас не більше 1 години. За результатами його виконання ми зв'яжемося з вами та домовимося про дату та час співбесіди, на якій поговоримо про ваші досягнення на минулих місцях роботи та обговоримо обов'язки, рівень заробітної плати та перспективи роботи в нашій компанії.

Чекаємо на ваше резюме, будемо вдячні за резюме з фотографією та очікуваним розміром заробітної плати. 

______________________________________________________________________________________________

Компания, предоставляющая услуги в области логистики, в связи с развитием бизнеса приглашает на работу Финансового менеджера.

Ищем ответственного профессионала, заинтересованного в обучении и развитии. Человека, любящего цифры и умеющего эффективно работать в команде.

Задачи:

  • Организация финансовых потоков, контроль финансовой деятельности предприятия;
  • Анализ условий сделок, тарифов и взаиморасчетов, ставок НДС, предложения по улучшению условий, использования определенной номенклатуры услуг в договорах и учетных документах и т.п.;
  • Контроль договоров по финансовым и прочим рискам;
  • Контроль работы Казначея, постановка финансовой дисциплины;
  • Контроль выполнения реестра платежей, выборочный аудит расходов совместно с закупщиком;
  • Контроль корректности и полноты разнесения платежей в учетных системах;
  • Составление консолидированного БДДС и ОДДС за месяц, квартал, год, с анализом полноты доходов (совместно с начальником ПЭО) и целесообразности расходов; 
  • Автоматизация управленческого учета на базе 1С Экспедитор Про;
  • План-факт анализ поступлений и платежей; 
  • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности; 
  • Формирование отчетов по запросу руководства.

Требования:

  • Опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности;
  • Понимание принципов составления управленческой отчетности;
  • Высшее образование (экономика/финансы/бухучет и аудит);
  • Знание 1С 8 УТП и владение MS Office Excel на уровне продвинутого пользователя (сводные таблицы, сложные формулы) — обязательно;
  • Опыт постановки ТЗ и контроля задач программистов 1С в проектах по автоматизации управленческого учета и реестра платежей — обязательно;
  • Знакомство с 1С Экспедитор Про будет плюсом;
  • Активная жизненная позиция, умение добиться наилучшего результата для компании в атмосфере доброжелательности и уважения к другим людям;
  • Инициативность, самостоятельность, аналитический склад ума, ориентированность на результат;
  • Навык оформления данных и информации для принятия решений.

Мы предлагаем:

  • интересные задачи, участие в процессе автоматизации и систематизации бизнес-процессов компании;
  • профессиональный рост и развитие;
  • комфортное рабочее место в центре города с бесперебойным светом и интернетом;
  • официальное трудоустройство;
  • компенсацию мобильной связи;
  • график работы пн-пт с 9:00 до 18:00.

Уважаемый кандидат, перед нашей встречей вы пройдете небольшое тестовое задание, которое займет у вас не более 1 часа. По результатам его выполнения мы свяжемся с вами и договоримся о дате и времени собеседования, на котором поговорим о ваших достижениях на прошлых местах работы и обсудим обязанности, уровень заработной платы и перспективы работы в нашей компании.

Ждем ваше резюме, будем благодарны за резюме с фотографией и ожидаемым размером заработной платы.

Юлия

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: