Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Менеджер з продажів ЗЕД

10 000 — 20 000 ₴   Ставка + %
Імператив
1 месяц назад
23 января 2023
Калуш

ХТО МИ?

Ми - український виробник будівельних матеріалів, який працює на українському ринку більше 10 років, у т.ч. успішно експортуємо продукцію в країни ЄС та інші країни світу. Компанія до війни знаходилась у м. Харкові, але через знищення заводу під час війни була змушена відновлювати завод “з нуля” в м. Калуш, Івано-Франківській області. З 2020 року компанія представлена на європейському ринку з польським офісом, складом, персоналом. 


ДОСВІД РОБОТИ

від 1 року на аналогічній посаді (розглядатимуться в пріоритеті)


ОБОВ'ЯЗКИ

1 обробка вхідних дзвінків, заявок та клієнтів, ведення переговорів та ділового листування

2 вивчення ринку будівельних матеріалів в ЄС 

3 виконання аналітичних завдань з вивчення конкурентів 

4 супроводження сертифікації продукції за кордоном

5 просування продукції та підприємства на міжнародному ринку

6 супровід відвантажень та експортних операцій існуючих клієнтів 

7 пошук та залучення нових клієнтів

8 відрядження за кордон (зустрічі з клієнтами, участь та відвідування виставок)


ВИМОГИ

активність та ініціативність

робота на результат

високий темп роботи

дипломатичність та комунікабельність

вміння вести переговори та приймати самостійні рішення (в рамках своєї компетенції)

знання основ експорту та логістики

уважність і точність у роботі + аналітичні здібності + відповідальність

командна робота

здатність до навчання (ми постійно навчаємо співробітників методам продажів, технічним аспектам, навичкам спілкування, діям в критичних ситуаціях)

готовність вести довгострокові результато-орієнтовані переговори


ЗНАННЯ

англійська розмовна та письмова (рівень вище upper-intermediate)

впевнений користувач ПК

навички роботи в BITRIX (якщо не вмієте, ми навчимо)


ЩО ДАЄМО МИ?

робота в компанії, що стабільно розвивається, в молодій та дружній команді

підтримка керівника при вступі на посаду / в процесі адаптації та відкритий діалог з керівником у процесі роботи

корпоративні заходи

повна зайнятість

два місяці інтенсивного навчання з оплатою 10 тис грн., у подальшому - від 12 тис грн. + % від угоди

в середньому від 20 тис. до «the sky is the limit»

для немісцевих (у т.ч. переселенців) - допомагаємо з житлом


PS в офісі маємо двох няшних котиків (якщо є алергія, просимо повідомити про це)


Sales Manager FEA (2023.01)


OUR TEAM

We are a Ukrainian manufacturer of building materials working on the Ukrainian market for over 10 years, incl. successful exporting of our products to EU countries and other countries worldwide. Before the war our company was located in Kharkiv, but due to the destruction of our plant during the war, we were forced to rebuild and to relaunch our manufacturing "from scratch" in Kalush, Ivano-Frankivsk oblast. Since 2020 our company has been presented on the European market with a Polish office, warehouse and staff.


EXPERIENCE

over 1 year on similar position (shall be considered in priority)


RESPONSIBILITIES

1 processing of incoming calls, requests/inquiries and customers, negotiations and business correspondence

2 study of the building materials market in EU

3 performance of analytical tasks on the competitors study 

4 support for the product certification in other countries

5 promotion of the product and company on international market 

6 support for shipment/delivery and export procedures of the customers 

7 sourcing and involving of new customers

8 business trips abroad (meetings with customers, participation and visit of the exhibitions)


REQUIREMENTS

proactive and initiative

result oriented and responsible

high work speed 

diplomatic manner and strong inter-personal skills

skills of negotiating and self-decision making (within the position competence)

knowledge of export and logistics basics

attentive and accurate in work, analytical skills and responsibility

team working

learnability (we constantly train our team in sales methods, technical aspects, communication skills and actions in critical situations)

readiness to conduct long-term result-oriented negotiations


KNOWLEDGE

spoken and written English (higher upper-intermediate)

confident PC user

skills in BITRIX are welcome (if you don’t know how, we will train you)


OUR OFFER

working in a steadily developing company, in a young and friendly team

support while employee onboarding and adaptation process, as well as open dialogue with the director within the course of work

corporate events

full-time employment

2 months of intensive training with 10 000 UAH salary, further revision - from 12 000 UAH + sales % 

on average from 20 000 UAH to "the sky is the limit"

for non-locals (incl. displaced persons) - we help with housing


PS we have two pet cats in the office (if you have allergies, please let us know)Маргарита

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: