Поиск работы на robota.uaukraine

HR/Operation Manager NOT REMOTE

45 000 — 54 000 ₴   depending on the experience
Somplo
1 день назад
16 августа 2022
Одесса

Somplo is an Israeli / Ukrainian tech-based company, in digital advertising solutions for big agencies and international leading brands.

We have Offices in Israel and in Odessa Ukraine, with a staff of around 40 employees (Tech, design, sales, marketing, operation, support and more).

We are a friendly Startup environment full of creative and high-quality team. Our company is quickly growing, and we are open to welcome new members who can bring new and innovative ideas.

Each employee is an integral part of the overall success of our startup company. So, we are always aiming to achieve success and further development of the system called Somplo CMP (Creative Management Platform).

Requirements:


- 3+ years of administrative experience (as an Operation Manager/Administrative Manager)

- 3+ years of IT Recruitment experience and HR + Knowledge of sourcing techniques, posting open positions.

- Problem-solving type of thinking and charismatic

- Very independent person, strong communication and interpersonal skills

- High level of English (spoken and written)

- Knowledge of Google Workspace tools (Docs, Sheets, Calendar etc.)

- Exceptional organizational skills and multitasking abilities

Responsibilities:


- Working with the company CEO in all matter of HR and Office.

- Lead all employee’s information (Legal contracts, Track and update sick leaves, vacations etc.)

- Hiring and interviewing new candidates and help them with the adaptation and onboarding.

- Taking care of administrative, logistics tasks in the office (working with our Logistic manager, accounting manager, and lawyer)

- Cooperating with different departments.

- Taking care of the needs of employees in the office, welfare, company events.

We offer you:

- Competitive salary

- Taxes covering

- Full time position (5 days per week), from our office in Odessa (Arcadia area)

- Nice friendly and ambitious team of professionals.

- A wonderful, ultra-modern and spacious office with the sea view.Somplo — це ізраїльсько-українська технологічна компанія, яка займається розробкою цифрових рекламних рішень для великих агентств і провідних міжнародних брендів.

У нас є офіси в Ізраїлі та в Україна (Одеса), штат яких налічує близько 40 співробітників (розробники, тех. підтримка, дизайнери, маркетологи, продавці, експлуатація, підтримка тощо).

Ми є дружнім стартап-середовищем, повним креативної та високоякісної команди. Наша компанія швидко розвивається, і ми відкриті для нових членів, які можуть привнести нові та інноваційні ідеї.

Кожен співробітник є невід’ємною частиною загального успіху нашої стартап-компанії. Тому ми завжди націлені на досягнення успіху та подальший розвиток системи під назвою Somplo CMP (Creative Management Platform).


Вимоги:

- 3+ роки адміністративного досвіду (як операційний менеджер/адміністративний менеджер)

- 3+ роки досвіду IT Recruitment та HR + Знання методів сорсингу, розміщення відкритих вакансій.

- Вміння вирішувати проблеми, харизматична особа

- Дуже незалежна людина, сильні комунікативні та міжособистісні навички

- Високий рівень англійської мови (розмовна та письмова)

- Знання інструментів Google Workspace (Документи, Таблиці, Календар тощо)

- Виняткові організаторські здібності та багатозадачність

Обов'язки:

- Робота з генеральним директором компанії з усіх питань HR та офісу.

- Вести всю інформацію про співробітника (юридичні контракти, відстежувати та оновлювати лікарняні, відпустки тощо)

- Наймання та співбесіди з новими кандидатами та допомога їм з адаптацією.

- Виконання адміністративних, логістичних завдань в офісі (робота з нашим менеджером з логістики, бухгалтером та юристом)

- Співпраця з різними підрозділами.

- Турбота про потреби співробітників в офісі, благополуччя, корпоративні заходи.


Ми пропонуємо вам:

- Конкурентна заробітна плата

- Податкове покриття

- Повна зайнятість (5 днів на тиждень), з нашого офісу в Одесі 

- Хороша дружня та амбітна команда професіоналів.

- Чудовий, ультрасучасний та просторий офіс.


Alona