Работала в 6 компаниях   30 лет 10 месяцев

Промышленность и Производство, Консалтинг / Аудит, Торговля оптовая / Дистрибуция / Импорт-экспорт, Строительство

Головний бухгалтер, єдиний бухгалтер

ДП, ТОВ, ВАТ, ПП, ФОП

Промышленность и Производство

13 лет

03.2009 - 02.2022

Ведення бухгалтерського обліку на підприємствах:оптової торгівлі, транспорту, виробництва.

Складання звітності:фінансової,податколвої, статистичної.

Організація і ведення управлінського обліку.Ведення бухгалтерського обліку на підприємствах:оптової торгівлі, транспорту, виробництва.

Бухгалтерський і податковий облік з нерезидентами(імпорт,експорт,покупка-продажа валюти,курсові різниці,відправка SWIFT,взаємодія з банками).

Побудова і надання нестандартної аналітичної звітної інформації за запитом керівництва.

ведущий спеціаліст по бухобліку та аудиту

ТОВ

Консалтинг / Аудит

1 год 7 месяцев

05.2007 - 11.2008

Проведення перевірок повноти і достовірності

финансової, податкової звітності згідно П(С)БО і податкового законодавства великих платників податків (ПАТ)

Заступник головного бухгалтера

ТОВ

Промышленность и Производство

1 год 10 месяцев

07.2005 - 04.2007

Види діяльності підприємства:

-виробництво,міжнародні транспортні перевезення, роздрібна торгівля(великий платник податків-чисельність 400 працівників)

ЗЕД(експорт, імпорт, покупка-продажа валюти,кредити,курсові різниці)

Впровадження з допрацюванням програми 1 С УВП з транспортним модулем.

Складний облік ПДВ (імпорт,експорт, різні ставки,податкові векселя, щомісячне бюджетне відшкодування)

Успішне проходження податкових перевірок.

В структурі корпорації підприємтво є основним.

Головний бухгалтер

ТОВ,ФОП

Торговля оптовая / Дистрибуция / Импорт-экспорт

1 год 7 месяцев

11.2003 - 05.2005

Відновлення та ведення бухгалтерського обліку.

Складання звітності: фінансової, податколвої, статистичної.

Організація і ведення управлінського обліку.

Успішне проходження податкових перевірок.

Здача уточнюючих декларацій.

аудитор, ведущий експерт, експерт

ТОВ

Консалтинг / Аудит

8 лет

10.1995 - 09.2003

Впровадження П(С) БО і перевід на новий план рахунків бухгалтерського обліку великих промислових підприємств.

Проведення перевірок повноти і достостовірно-

сті финансової, податкової звітності згідно П(С)БО і податкового законодавства підприємств (металургія,машинобудування, транспорт, сільське господарство, оптова торгівля,у т.ч. була керівником аудиторських перевірок).

Надання консультацій замовникам по податковому і бухгалтерському обліку.

Заступник головного бухгалтера

ДП

Строительство

4 года 11 месяцев

12.1990 - 10.1995

Ведення бухгалтерського обліку, складання звітності:фінансової,податкової,статистичної.(чисельність 300 працівників)

Ключевая информация

Практичний досвід роботи на всіх ділянках бухгалтерського обліку:

 • касові та банківські операції;

-основні засоби та нематеріальні активи;

-запаси (сировина ( у т.ч.давальницька),матеріалы,товари, ПММ, шини, зап.частини, МБП, готова продукцІя, незавершене виробництво, полуфабрикати);

-розподіл загальновиробничих витрат;

-складання калькуляцій готової продукції, послуг;

-нарахування, виплата заробітної плати;

-ведення і відновлення кадрового обліку;

 • розрахунки з постачальниками, покупцями (замовниками) і підзвітними особами;

-доходи діяльності;

 • бухгалтерський і податковий облік з нерезидентами(імпорт,експорт,кредити,покупка-продажа валюти,курсові різниці, відправка SWIFN,взаємодія з банками)

-ПДВ ( електронний рахунок, формування податкових накладных/розрахунків коррегування, реєстрація)

Різні ставки податку, імпорт,експорт, звільненні операції, розподіл податкового кредиту.

Складання декларації по ПДВ, бюджетне відшкодування.

-Відновлення бухгалтерського обліку.

-Організація та ведення обліку виробничого процесу, складського господарства.

-Формування облікової політики згідно П(С)БО.

-Досвід роботи з векселями, договорами ( у т.ч. кредитні, лізингові).

-Планування податків (прибуток, ПДВ).

-Складання фінансової, податкової, статистичної звітності.

-Взаємодія: з перевіряющими органами, банками...

-Планування витрат та доходів, аналіз діяльності підприємства (бюджет);

-Аудит финансової та податкової звітності підприємств (металургія, cільське господарство, машинобудування, траспорт, оптова торгівля).

-Постановка та ведення управлінського обліку.

Училась в 2 заведениях

Київський інститут народного господарства ім.Д.С. Коротченко

факультет-обліково-економічний;спеціальність-облік, контроль та аналіз господарської діяльності

Київ, 1992

Дніпропетровський промислово-економічний технікум

спеціальність- бухгалтерський облік

Дніпро, 1985

Владеет языками

Русский

продвинутый

Может проходить собеседование на этом языке

Может проходить собеседование на этом языке

Украинский

продвинутый

Может проходить собеседование на этом языке

Может проходить собеседование на этом языке

Дополнительная информация

Додаткова інформація

Досвід роботи у компаніях за видами діяльності:

 • промислове виробництво (у т.ч. великі платники податків, ЗЕД);
 • будівництво (своя промбаза, автотранспорт і будівельні механізми);

-оптова торгівля;

-надання транспортних послуг (у т.ч. міжнародні перевезення);

-сільське господарство (рослинництво);

-консалтинг/аудит(10 років).

Облік ПДВ (багатопрофільні підприємства ) більше 25 років досвіду.

Застосування Положень (стандартів) бухгалтерського обліку більше 20 років досвіду.

Досвід роботи на загальній системі оподаткування- 25 років.

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства (20 років досвіду)

Знання законодавства про працю і кадрового діловодства (20 років досвіду)

Облік:виробництво ,будівництво, транспорт, с/г ,оптова торгівля (більше 20 років досвіду)

Поглибленні знання податкового законодавства (більше 25 років досвіду)

Професійні навики та досвід

 1. Постановка обліку різних видів вироб- ництва, у тому числі із давальницької сировини.
 2. Щоденний моніторинг змін в законодав- стві, уміння своєчасно реагувати та примінити на практиці.
 3. Успішне прохождення перевірок контролюючими органами, у тім числі по бюджетному віджкодуванню ПДВ.
 4. Практичний досвід роботи на загальній та спрощеній системах оподаткування (з ПДВ, без ПДВ).
 5. Маю досвід впровадження бухгалтер- ської програми на промисловому під-приємстві.
 6. Проведення перевірок повноти і досто-

вірності финансової, податкової звітності згідно П(С)БО і податкового законодавства (у т.ч. була керівником перевірок).

7.Ведення обліку від А до Я.

Особисті якості

-аналитичний склад розуму, скрупульозність, чесність,

-володію чудовою пам'яттю, висока працездатність,

-вміння працювати в команді, висока ступінь відповідальності,

-орієнтірованість на досягнення спільних цілей бІзнесу,

-комунікабельність, конфіденційність,

-вимогливість до себе та підлеглих,

-способність швидко освоїти любу програму і зрозуміти специфику любого підприємства,

-уміння використовувати в роботі нормативну документацію із офіційних джерел,

-відсутність шкідливих звичок

Комп'ютерні навички

Знання офісних програм, досвід роботи:1С версія 7.7,версія 8, M.E.doc,Вчасно ,ЕКПП і др.програми здачі електронної звітності, «Ліга- Закон».

Тетяна Сергіївна

Бухгалтер (єдиний)

Запорожье

56 лет

Активно ищет работу

полная занятость

Обновлено только что