Работала в 2 компаниях   6 лет 3 месяца

Государственный сектор

Головний спеціаліст оргвідділу

Староміська районна адміністрація

Государственный сектор

5 лет 8 месяцев

08.2005 - 03.2011

Головний спеціаліст

Стаороміська районна адміністрація

Государственный сектор

6 лет 3 месяца

01.2005 - 03.2011

обов'язки секретаря :

1)заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;

2) здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;

3) вирішує організаційні питання проведення засідань адміністративної комісії;

4) сповіщає про дату, час і місце засідання адміністративної комісії осіб, які беруть в ньому участь;

5) веде по справах, що розглядаються адміністративною комісією, протоколи засідань адміністративної комісії;

6) разом з головою адміністративної комісії підписує протокол і постанову адміністративної комісії по справі про адміністративне правопорушення;

7) звертає до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;

8) веде діловодство адміністративної комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує зберігання цих справ.

Ключевая информация

Ппрацювала головним спеціалістом організаційного відділу Староміської районної адміністрайії; секретарем адміністративної комісії при районної адміністрації

На даний час закінчую навчання для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністью Фінанси, банківська справа та страхування

Училась в 1 заведении

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно -економічного університету

Обліково-фінасовий Фінаси і кредит

Вінниця, 2016

Владеет языками

Английский

базовый

Курсы, тренинги, сертификаты

оператор комп'ютерного набору

Вінниця, 2004

Ірина Петрівна

Адміністратор офісу, діловод

Винница

4 000 грн.

52 года

полная занятость

Обновлено 5 лет назад